Home / Blog / industry News / De Europese batterij-industrie: een decennium van verval en de weg naar heropleving

De Europese batterij-industrie: een decennium van verval en de weg naar heropleving

27 nov, 2023

By hoppt

"De auto is uitgevonden in Europa en ik geloof dat hij hier getransformeerd moet worden." - Deze woorden van Maroš Šefčovič, een Slowaakse politicus en vicevoorzitter van de Europese Commissie verantwoordelijk voor de Energie-unie, belichamen een belangrijk sentiment in het Europese industriële landschap.

Als Europese batterijen ooit mondiaal leiderschap verwerven, zal de naam van Šefčovič ongetwijfeld in de geschiedenis worden gegrift. Hij leidde de oprichting van de European Battery Alliance (EBA), waarmee hij de verjonging van de Europese energiebatterijsector op gang bracht.

In 2017 stelde Šefčovič tijdens een top in Brussel over de ontwikkeling van de batterij-industrie de oprichting van de EBA voor, een stap die de collectieve kracht en vastberadenheid van de EU zou versterken.

"Waarom was 2017 cruciaal? Waarom was de oprichting van de EBA zo cruciaal voor de EU?" Het antwoord ligt in de openingszin van dit artikel: Europa wil de ‘lucratieve’ markt voor nieuwe energievoertuigen niet verliezen.

In 2017 waren de drie grootste batterijleveranciers ter wereld BYD, Panasonic uit Japan en CATL uit China - allemaal Aziatische bedrijven. Door de enorme druk van Aziatische fabrikanten werd Europa geconfronteerd met een penibele situatie in de batterij-industrie, waar vrijwel niets te zien was.

De auto-industrie, geboren in Europa, bevond zich op een moment waarop nietsdoen betekende dat de mondiale straten werden gedomineerd door voertuigen die geen verbinding hadden met Europa.

De crisis was bijzonder ernstig als we kijken naar de pioniersrol van Europa in de auto-industrie. De regio liep echter aanzienlijk achter bij de ontwikkeling en productie van energiebatterijen.

De ernst van de hachelijke situatie

In 2008, toen het concept van nieuwe energie begon op te duiken, en rond 2014, toen nieuwe energievoertuigen hun eerste ‘explosie’ begonnen, was Europa bijna volledig afwezig op het toneel.

In 2015 was de dominantie van Chinese, Japanse en Koreaanse bedrijven op de mondiale markt voor energiebatterijen duidelijk. In 2016 bezetten deze Aziatische bedrijven de top tien van de mondiale ranglijst van ondernemingen op het gebied van energiebatterijen.

Volgens het Zuid-Koreaanse marktonderzoeksbureau SNE Research waren vanaf 2022 zes van de tien grootste bedrijven op het gebied van energiebatterijen afkomstig uit China, goed voor 60.4% van het mondiale marktaandeel. De Zuid-Koreaanse batterijfabrikanten LG New Energy, SK On en Samsung SDI waren goed voor 23.7%, terwijl het Japanse Panasonic met 7.3% op de vierde plaats stond.

In de eerste negen maanden van 2023 werd de top tien van mondiale installatiebedrijven voor energiebatterijen gedomineerd door China, Japan en Korea, zonder dat er Europese bedrijven in zicht waren. Dit betekende dat meer dan 90% van de mondiale markt voor energiebatterijen verdeeld was over deze drie Aziatische landen.

Europa moest zijn achterstand op het gebied van onderzoek en productie van energiebatterijen toegeven, een gebied waar het ooit toonaangevend was.

De geleidelijke achteruitgang

De innovatie en doorbraken op het gebied van lithiumbatterijtechnologie vonden vaak hun oorsprong in westerse universiteiten en onderzoeksinstellingen. Aan het einde van de 20e eeuw waren westerse landen het voortouw bij de eerste golf van onderzoek en industrialisatie van nieuwe energievoertuigen.

Europa was een van de eersten die beleid voor energie-efficiënte voertuigen met een lage uitstoot onderzocht en al in 1998 normen voor de COXNUMX-uitstoot van auto’s introduceerde.

Ondanks dat Europa voorop liep op het gebied van nieuwe energieconcepten, bleef Europa achter bij de industrialisatie van energiebatterijen, die nu worden gedomineerd door China, Japan en Korea. De vraag rijst: waarom is Europa achterop geraakt in de lithiumbatterij-industrie, ondanks de technologische en kapitaalvoordelen ervan?

Gemiste kansen

Vóór 2007 erkenden de westerse reguliere autofabrikanten de technische en commerciële levensvatbaarheid van elektrische lithium-ionvoertuigen niet. Europese fabrikanten, onder leiding van Duitsland, concentreerden zich op het optimaliseren van traditionele verbrandingsmotoren, zoals efficiënte dieselmotoren en turbotechnologie.

Deze overmatige afhankelijkheid van het brandstofvoertuig leidde Europa naar de verkeerde technische route, wat resulteerde in een afwezigheid van het land op het gebied van elektrische accu's.

Markt- en innovatiedynamiek

Toen de Amerikaanse regering in 2008 haar strategie voor nieuwe energie-elektrische voertuigen verschoof van waterstof- en brandstofcellen naar lithium-ionbatterijen, was de EU, onder invloed van deze stap, ook getuige van een sterke stijging van de investeringen in de productie van lithiumbatterijmaterialen en de productie van cellen. Veel van dergelijke ondernemingen, waaronder een joint venture tussen het Duitse Bosch en het Zuid-Koreaanse Samsung SDI, faalden uiteindelijk echter.

Daarentegen ontwikkelden Oost-Aziatische landen zoals China, Japan en Korea snel hun energiebatterij-industrie. Panasonic concentreerde zich bijvoorbeeld al sinds de jaren negentig op lithium-ionbatterijen voor elektrische voertuigen, werkte samen met Tesla en werd een belangrijke speler op de markt.

Europa's huidige uitdagingen

Tegenwoordig wordt de Europese batterij-industrie geconfronteerd met verschillende nadelen, waaronder een gebrek aan grondstoffenaanvoer. De strikte milieuwetten van het continent verbieden de winning van lithium, en lithiumbronnen zijn schaars. Als gevolg hiervan blijft Europa achter bij het veiligstellen van overzeese mijnbouwrechten vergeleken met zijn Aziatische tegenhangers.

De race om bij te blijven

Ondanks de dominantie van Aziatische bedrijven op de mondiale batterijmarkt, levert Europa gezamenlijke inspanningen om zijn batterij-industrie nieuw leven in te blazen. De European Battery Alliance (EBA) is opgericht om de lokale productie te stimuleren, en de EU heeft nieuwe regelgeving geïmplementeerd om binnenlandse batterijfabrikanten te ondersteunen.

Traditionele autofabrikanten in de strijd

Europese autogiganten als Volkswagen, BMW en Mercedes-Benz investeren zwaar in onderzoek en productie van batterijen en richten hun eigen celproductiefabrieken en batterijstrategieën op.

De lange weg vooruit

Ondanks de vooruitgang heeft de Europese batterijsector nog een lange weg te gaan. De industrie is arbeidsintensief en vereist aanzienlijke kapitaal- en technologische investeringen. De hoge arbeidskosten in Europa en het ontbreken van een volledige toeleveringsketen vormen aanzienlijke uitdagingen.

Daarentegen hebben Aziatische landen een concurrentievoordeel opgebouwd bij de productie van energiebatterijen, waarbij ze hebben geprofiteerd van vroege investeringen in lithium-iontechnologie en lagere arbeidskosten.

Conclusie

De Europese ambitie om de batterij-industrie nieuw leven in te blazen, stuit op aanzienlijke hindernissen. Hoewel er initiatieven en investeringen plaatsvinden, blijft het doorbreken van de dominantie van de ‘grote drie’ – China, Japan en Korea – op de wereldmarkt een enorme uitdaging.

sluiten_wit
dichtbij

Schrijf hier een vraag:

antwoord binnen 6 uur, vragen zijn welkom!