Home / Blog / Batterij kennis / Energieopslagsysteem voor thuis

Energieopslagsysteem voor thuis

21 feb, 2022

By hoppt

Energieopslagsysteem voor thuis

Wat is een energieopslagsysteem voor thuis (HESS) en hoe werkt het?

Een energieopslagsysteem voor thuisgebruik (HESS) gebruikt elektriciteit om thermische of kinetische energie op te slaan in de vorm van respectievelijk warmte of beweging.

Energie kan worden opgeslagen in HESS wanneer er te veel aanbod is of te weinig vraag naar elektriciteit op het net. Dit overaanbod kan het gevolg zijn van hernieuwbare bronnen zoals zonnepanelen en windturbines, waarvan het rendement varieert afhankelijk van het weer. Bovendien hebben bronnen zoals kerncentrales niet te allen tijde vraag naar hun overtollige aanbod, omdat ze constant in bedrijf zijn, of er nu een overaanbod is of niet

Voordelen

 1. Vermindert broeikasgassen
 2. Vermindert de noodzaak om nieuwe energiecentrales te bouwen
 3. Bevordert de stabiliteit van het net door de capaciteit voor energieopslag te vergroten
 4. Vermindert piekbelastingen door elektriciteit op te slaan wanneer de vraag laag is en deze vrij te geven wanneer de vraag hoog is
 5. Kan worden gebruikt om groene gebouwen efficiënter te maken
 6. Heeft een gecombineerd vermogen van meer dan 9 GW (9,000 MW) in 2017

VOORDELEN

 1. Energieopslagsystemen voor thuis (HESS) zorgen voor een stabieler en efficiënter netwerk door de opslag en overdracht van elektriciteit tussen huizen en elektriciteitsnetten mogelijk te maken
 2. HESS kan gebruikers helpen geld te besparen op hun elektriciteitsrekening, vooral tijdens piekuren wanneer de prijzen het hoogst zijn
 3. Door de capaciteit voor elektriciteitsopslag te vergroten, kan HESS groene gebouwen efficiënter maken (bijvoorbeeld alleen gebruik maken van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen zoals zonnepanelen tijdens zonnige dagen of windturbines op winderige dagen)
 4. HESS kan tot vier uur lang worden gebruikt om huizen van stroom te voorzien tijdens stroomuitval
 5. HESS kan ook noodstroom leveren voor ziekenhuizen, gsm-masten en andere noodhulplocaties
 6. HESS maakt meer groene energieopwekking mogelijk, omdat hernieuwbare bronnen niet altijd beschikbaar zijn om elektriciteit te produceren wanneer dat nodig is
 7. Energieopslagsystemen voor thuisgebruik (HESS) worden momenteel gebruikt door bedrijven zoals Amazon Web Services en Microsoft om hen te helpen hun ecologische voetafdruk te verkleinen
 8. In de toekomst kunnen energieopslagsystemen voor woningen overtollige warmte van het ene gebouw of constructie opslaan om het op een ander tijdstip of op een andere locatie te gebruiken
 9. Naast extra capaciteit voor elektriciteitsnetwerken wordt HESS in gemeenschappen over de hele wereld geïnstalleerd om alternatieve energiebronnen zoals zonnepanelen en windturbines te ondersteunen
 10. HESS biedt een oplossing voor intermitterende problemen door hernieuwbare energiebronnen efficiënter te laten werken door overtollig aanbod op te slaan wanneer deze bronnen beschikbaar zijn

NADELEN

 1. Ondanks de vele voordelen zijn er enkele mogelijke complicaties met thuisenergieopslagsystemen (HESS) waarmee rekening moet worden gehouden. Het kan bijvoorbeeld moeilijk zijn voor elektriciteitsnetten om hun output aan te passen, omdat ze niet altijd toegang hebben tot opgeslagen elektriciteit van HESS
 2. Zonder beleid dat deelname aan het net aanmoedigt of vereist, hebben elektriciteitsklanten mogelijk weinig prikkels om thuis energieopslagsystemen (HESS) te kopen
 3. In verband hiermee zullen nutsbedrijven bang zijn voor inkomstenverlies door de deelname aan het elektriciteitsnet van de klant, omdat HESS kan worden gebruikt om stroom te leveren wanneer het anders niet zou worden verkocht
 4. Energieopslagsystemen voor thuisgebruik (HESS) vormen een potentieel veiligheidsprobleem vanwege de grote hoeveelheden elektriciteit die erin zijn opgeslagen voor latere distributie
 5. Bovendien kunnen deze grote hoeveelheden elektriciteit gevaarlijk zijn als ze tijdens de installatie en het gebruik verkeerd worden behandeld door huiseigenaren
 6. Ondanks de voordelen vereisen energieopslagsystemen (HESS) voor thuisgebruik dat gebruikers vooraf kosten betalen en kunnen ze in de loop van de tijd geen geld besparen zonder subsidies of prikkels
 7. Als er op een bepaald moment teveel vraag naar elektriciteit is, zal overtollige elektriciteit uit HESS elders moeten worden afgevoerd. Dit proces kan ingewikkeld worden en de stroomtoevoer vertragen
 8. De installatie van thuisenergieopslagsystemen (HESS) kan hoge kosten met zich meebrengen in verband met vergunningen, aansluitkosten en installatie in gebieden die nog niet zijn bedraad voor elektriciteit

conclusie

Energieopslagsystemen voor thuisgebruik (HESS) worden steeds populairder vanwege hun vermogen om huiseigenaren te helpen geld te besparen op hun elektriciteitsrekening, noodstroomvoorziening te bieden voor huizen en bedrijven, de ecologische voetafdruk te verkleinen, de efficiëntie van groene gebouwen te verhogen door overtollige voorraad op te slaan, en het creëren van een oplossing voor intermitterende problemen.

sluiten_wit
dichtbij

Schrijf hier een vraag:

antwoord binnen 6 uur, vragen zijn welkom!