Home / Blog / Batterij kennis / lithium-ion batterij brand

lithium-ion batterij brand

23 dec, 2021

By hoppt

lithium-ion batterij brand

Een lithium-ionbatterijbrand is een brand met hoge temperatuur die ontstaat als de lithium-ionbatterij oververhit raakt. Deze batterijen worden vaak gebruikt in elektronische apparaten en als ze niet goed werken, kunnen ze ernstige brand veroorzaken.

Kunnen lithium-ionbatterijen vlam vatten?

De elektrolyt in de lithium-ionbatterij is gemaakt van een mengsel van verbindingen die lithium, koolstof en zuurstof bevatten. Wanneer de accu te heet wordt, komen deze ontvlambare gassen in de accu onder druk vast te zitten, waardoor explosiegevaar ontstaat. Wanneer dit gebeurt bij hoge snelheden of met zeer grote batterijen zoals die in elektrische auto's worden gebruikt, kunnen de gevolgen catastrofaal zijn.

Wat veroorzaakt een lithium-ionbatterijbrand?

Verschillende dingen kunnen ertoe leiden dat de lithium-ionbatterij oververhit raakt en vlam vat, waaronder:

Overladen - Wanneer een batterij te snel wordt opgeladen, kunnen de cellen oververhit raken.
Defecte cellen - Als zelfs een enkele cel in een batterij defect is, kan dit ertoe leiden dat de hele batterij oververhit raakt.
De verkeerde oplader gebruiken - Opladers zijn niet allemaal gelijk gemaakt en het gebruik van de verkeerde kan een batterij beschadigen of oververhitten.
Blootstelling aan hoge temperaturen - Batterijen mogen niet worden bewaard in warme gebieden zoals de zon, en het is belangrijk om voorzichtig te zijn met blootstelling aan hoge temperaturen.
Kortsluiting - Als de batterij beschadigd is en de positieve en negatieve polen met elkaar in contact komen, kan er kortsluiting ontstaan ​​waardoor de batterij oververhit kan raken.
De batterij gebruiken in een apparaat dat er niet voor is ontworpen- Apparaten die zijn ontworpen om batterijen met lithiumionen te gebruiken, zijn niet uitwisselbaar met andere typen.
De batterij wordt te snel opgeladen. Volg de instructies van de fabrikant voor het opladen van lithium-ionbatterijen, anders riskeert u schade en oververhitting.
Hoe stop je een lithiumbatterijbrand?

Er zijn verschillende dingen die u kunt doen om branden in lithium-ionbatterijen te voorkomen:

Gebruik de batterij in een compatibel apparaat - Plaats een laptopbatterij bijvoorbeeld niet in een speelgoedauto.
Volg de oplaadinstructies van de fabrikant - Probeer de batterij niet sneller op te laden dan waarvoor deze is ontworpen.
Laat de batterij niet op een warme plaats liggen - Als u het apparaat niet gebruikt, verwijder dan de batterij. Bewaar batterijen op kamertemperatuur en stel ze niet bloot aan hoge temperaturen.
Gebruik de originele verpakking om batterijen op te bergen, om vocht en geleidbaarheid te vermijden.
Gebruik het oplaadsnoer bij het opladen van het apparaat, om overladen te voorkomen.
Gebruik de batterij op de juiste manier, ontlaad hem niet te veel.
Bewaar batterijen en apparaten in een brandwerende container.
Bewaar de batterijen op een droge plaats en zorg voor een goede ventilatie.
Plaats uw apparaten tijdens het opladen niet op banken of onder kussens.
Koppel de oplader los nadat het apparaat volledig is opgeladen
Schakel altijd uw batterij uit als deze niet in gebruik is. Zorg ervoor dat u alle batterijen die u bezit veilig kunt bewaren.
Vervangende opladers en batterijen moeten worden gekocht bij geautoriseerde en gerenommeerde dealers of fabrikanten.
Laad uw apparaat of batterij niet 's nachts op.
Laat het snoer niet in de buurt van de verwarming liggen om overladen te voorkomen.
Controleer bij gebruik van een oplader op vervorming/hitte/buigingen/uit elkaar vallen van het apparaat. Laad het niet op als het tekenen van beschadiging of een ongewone geur vertoont.
Als uw apparaat met de lithium-ionbatterij vlam vat, moet u het onmiddellijk loskoppelen en met rust laten. Probeer de brand niet met water te blussen, dit kan de situatie verergeren. Raak het betreffende apparaat of voorwerpen in de buurt pas aan als ze zijn afgekoeld. Doof de vlammen indien mogelijk met een niet-ontvlambare brandblusser die is goedgekeurd voor gebruik bij branden met lithium-ionbatterijen.

sluiten_wit
dichtbij

Schrijf hier een vraag:

antwoord binnen 6 uur, vragen zijn welkom!