Home / Blog / Batterij kennis / Wat te doen met oude batterijen

Wat te doen met oude batterijen

14 dec, 2021

By hoppt

lithiumbatterijen ter vervanging van loodzuurbatterijen

Lithium batteries have many real-world applications beyond running the apps on the mobile phone. Custom lithium batteries are designed to fit unique specifications, and during the construction, essential features can be added for a specific project. The lithium batteries keep essential items such as medical equipment and luxury comforts such as yachts running with safety and reliability.Lithium batteries have many real-world applications beyond running the apps on the mobile phone. Custom lithium batteries are designed to fit unique specifications, and during the construction, essential features can be added for a specific project. The lithium batteries keep essential items such as medical equipment and luxury comforts such as yachts running with safety and reliability.

Lithiumbatterijen worden massaal gebruikt en de belangrijkste vraag is wat te doen met oude aangepaste lithiumbatterijen. Als ze op de verkeerde manier worden weggegooid, zijn de oude lithiumbatterijen gevaarlijk en vormen ze samen het elektronische afval. In dit artikel leert u hoe u oude aangepaste lithiumbatterijen kunt recyclen.


Oude lithiumbatterijen recyclen

Het omgaan met lithiumbatterijen in de end-of-life-cyclusfase van de elektronische producten is een uitdaging en vereist extra aandacht. Bij ondeskundig gebruik is er een groot risico op vervuiling en brand.


Waarom is het een uitdaging om lithiumbatterijen als e-waste te verwerken?

Er zijn drie belangrijke redenen waarom het een uitdaging is om oude lithiumbatterijen te verwerken, en deze zijn:

1. Het is moeilijk om lithiumbatterijen uit de apparaten te verwijderen omdat ze vastzitten aan de hardware.

2. De lithiumbatterijen beschadigen gemakkelijk tijdens het demontageproces.

3. Door de exotherme reactie bij hoge temperaturen bestaat er een hoog brandgevaar.


Hoe lithiumbatterijen te identificeren?

Alle lithiumbatterijen hebben een li-ion-identificatiemarkering, of deze nu als sticker op de batterij is geplaatst of in het materiaal is gegraveerd.


Wat te doen met elektronische apparaten die lithiumbatterijen bevatten?

• Verwijder de batterijen uit de apparaten en scheid ze voor verdere materiaalwinning.

• Vraag een specialist om hulp bij het verwijderen van de batterijen uit het apparaat als u ze niet gemakkelijk uit elkaar kunt halen.

• Isoleer de draden en accupolen om kortsluiting te voorkomen.

• Verpak de op maat gemaakte lithiumbatterijen in UN-goedgekeurde dozen/vaten en scheid de lagen met droog zand. Label elke doos/vat correct en vermeld de categorie als onbeschadigde batterijen, beschadigde/gezwollen/lekkende batterijen of apparaten met gezwollen batterijen.

• Lever ze in bij het daarvoor bestemde inleverpunt voor lithiumbatterijen.
Recyclemethode voor oude lithiumbatterijen

Het recyclen van lithiumbatterijen gebeurt alleen door gecertificeerde recyclers. De volgende processen worden gevolgd om lithiumbatterijen te recyclen:

1. Deactiveringsproces

Dit is de eerste procedure voor het recyclen van lithiumbatterijen. De aangepaste lithiumbatterijen worden volledig ontladen om de opgeslagen energie te verwijderen, waardoor thermische effecten worden voorkomen. Om elektrochemische reacties te voorkomen, wordt het elektrolyt tijdens het breken bevroren. Ook worden alle vervuilende chemicaliën verwijderd.

2. Duesenfeld gepatenteerd proces

Dit proces omvat het verdampen en terugwinnen van de organische oplosmiddelen die aanwezig zijn in de elektrolyt door middel van condensatie. Tijdens deze procedure worden geen giftige gassen geproduceerd.

3. Mechanisch proces:

In dit proces worden de batterijen verpletterd. De separator sorteert coatingmaterialen, koperfolie en aluminiumfolie. Materialen zoals nikkel, koper en kobalt worden uit de gietvorm gehaald voor recycling, terwijl lithium en aluminium slakken zijn.

4. Hydrometallurgisch proces:

Hierbij wordt gebruik gemaakt van een waterige procedure om lithium terug te winnen. Lithium wordt in het mechanische proces uit het coatingmateriaal gesorteerd. Het metaal wordt gewonnen door extractie, uitloging, kristallisatie en precipitatie.


Conclusie

Lithiumbatterijen zijn zeer voordelig omdat ze duizenden keren kunnen worden opgeladen. De op maat gemaakte lithiumbatterijen verkorten echter hun levenscyclus met de tijd en uiteindelijk bederven ze. Het weggooien ervan is een hele uitdaging in vergelijking met ander elektronisch afval, omdat het bij verkeerd gebruik kan leiden tot vervuiling en brand. Volg de bovenstaande verwerkingstips en recyclingmethode om elk gevaar dat met dit gevaarlijke afval gepaard gaat, uit te sluiten.

sluiten_wit
dichtbij

Schrijf hier een vraag:

antwoord binnen 6 uur, vragen zijn welkom!